Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895
Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895

Đội ngũ kĩ thuật

Hỗ trợ và tư vấn 24/7

Mr.Cương

Developer

Chuyên viên lập trình web php,super wordpress,chuyên gia tối ưu web

Mr.Hải

Develover

Chuyên gia phân tích data, lập trình CSS,HTML5, Javascript, SQL query, Python – Django App Android. Hướng dẫn lập trình web.

Mạnh Toán

Marketing & Product UI/ UX

Tư vấn hỗ trợ giải pháp Marketing & Product UI/ UX

Mr.Cường

Designer

Chuyên gia desgin,tốt nghiệp loại ưu tại ARENA-Multimedia