Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895
Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895

Month

Tháng Mười 2017
Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản ) Setup 5 formart ? Text + images ads ? Dynamic responsive ( HTML 5 ) ? Full ads HTML5 (12 variations) ? Responsive ad ? Custom layout uploads HTML5 ( 1 formart ) P/s : Order thêm Custom layout uploads HTML5 ~ 1tr5. Gói dịch vụ : Dynamic...
Read More
Gói dịch vụ : Dynamic Facebook 1.Gói 3tr/tài khoản ? Định dạng ads : 600 x600 px hoặc 1200 x 628 px ? Design 1 frame ? Setup pixel : URLs, Domain, Devices ? No segment AU ? Giới hạn số lượng sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu ( < 50 sản phẩm ) 2. Gói 5tr/tài khoản ? Định...
Read More
Setup 3 formart RA-01 Responsive ad in a text format RA-02 Responsive ad in an image format RA-03 Responsive ad in a native format • Targeting : o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced” o Placements o Topics o Interests & remarketing o Demographics P/s : Dùng trọn đời Gói dịch vụ :...
Read More
Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions ( 3tr/ tài khoản ) Setup 4 formart : GA-01 Gmail Image Template GA-02 Gmail Single Promotion Template GA-03 Gmail Multi-Product Template GA-04 Gmail Catalog Template GA-05 Gmail Custom HTML Upload Các công việc cần làm • Uploads list email or targeting user new • Design Custom HTML...
Read More