Monthly Archives: October 2017

Lựa chọn webiste theo sở thích  – Tư vấn – thiết kế – nâng cấp hệ thống

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Setup 5 formart
? Text + images ads
? Dynamic responsive ( HTML 5 )
? Full ads HTML5 (12 variations)
? Responsive ad
? Custom layout uploads HTML5 ( 1 formart )

P/s : Order thêm Custom layout uploads HTML5 ~ 1tr5.

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Thiết lập 5 formart
? Văn bản + hình ảnh quảng cáo
? trả lời nhiệt tình (html 5)
? Quảng cáo đầy đủ html5 (12 biến thể)
? Quảng cáo tích cực
? tuỳ biến bố trí tải lên html5 (1 formart)

P / s: thứ tự họ tuỳ chỉnh bố trí tải lên html5 ~ 1 tr5.

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

1.Gói 3tr/tài khoản

? Định dạng ads : 600 x600 px hoặc 1200 x 628 px
? Design 1 frame
? Setup pixel : URLs, Domain, Devices
? No segment AU
? Giới hạn số lượng sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu ( < 50 sản phẩm )

2. Gói 5tr/tài khoản

? Định dạng ads : 600 x600 px & 1200 x 628 px
? Design 2 frame
? Setup pixel : URLs, Domain, Devices,
? Segment : PageView, ViewContent, AddToCart, Purchase, PixelInitialized
? Không giới hạn số lượng sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu

Gói dịch vụ : Respinsive ad

Setup 3 formart
RA-01 Responsive ad in a text format
RA-02 Responsive ad in an image format
RA-03 Responsive ad in a native format

• Targeting :
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
o Placements
o Topics
o Interests & remarketing
o Demographics

P/s : Dùng trọn đời

Gói dịch vụ : Respinsive ad ( 500k/ tài khoản )
Thiết lập 3 formart
01 quảng cáo tích cực trong định dạng văn bản
02 quảng cáo có tích cực trong định dạng hình ảnh
03 quảng cáo có tích cực trong một định dạng tự nhiên

• Nhắm mục tiêu:
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
O vị trí quảng cáo
O chủ đề
O sở thích & tiếp thị lại
O Nhân khẩu học

P/s : Dùng trọn đời

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions ( 3tr/ tài khoản )

Setup 4 formart :

GA-01 Gmail Image Template
GA-02 Gmail Single Promotion Template
GA-03 Gmail Multi-Product Template
GA-04 Gmail Catalog Template
GA-05 Gmail Custom HTML Upload

Các công việc cần làm
• Uploads list email or targeting user new
• Design Custom HTML Upload (GA-05)
• Targeting :
o Display keywords : target domain email
o Placements : Platform Browser & Mobile App
o Topics
o Interests & remarketing
o Demographics
#Option thêm : Custom HTML Upload ( 1 Layout ~ 1.5tr )