Quảng cáo adword

Lựa chọn webiste theo sở thích  – Tư vấn – thiết kế – nâng cấp hệ thống

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Setup 5 formart
? Text + images ads
? Dynamic responsive ( HTML 5 )
? Full ads HTML5 (12 variations)
? Responsive ad
? Custom layout uploads HTML5 ( 1 formart )

P/s : Order thêm Custom layout uploads HTML5 ~ 1tr5.

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Thiết lập 5 formart
? Văn bản + hình ảnh quảng cáo
? trả lời nhiệt tình (html 5)
? Quảng cáo đầy đủ html5 (12 biến thể)
? Quảng cáo tích cực
? tuỳ biến bố trí tải lên html5 (1 formart)

P / s: thứ tự họ tuỳ chỉnh bố trí tải lên html5 ~ 1 tr5.

Gói dịch vụ : Respinsive ad

Setup 3 formart
RA-01 Responsive ad in a text format
RA-02 Responsive ad in an image format
RA-03 Responsive ad in a native format

• Targeting :
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
o Placements
o Topics
o Interests & remarketing
o Demographics

P/s : Dùng trọn đời

Gói dịch vụ : Respinsive ad ( 500k/ tài khoản )
Thiết lập 3 formart
01 quảng cáo tích cực trong định dạng văn bản
02 quảng cáo có tích cực trong định dạng hình ảnh
03 quảng cáo có tích cực trong một định dạng tự nhiên

• Nhắm mục tiêu:
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
O vị trí quảng cáo
O chủ đề
O sở thích & tiếp thị lại
O Nhân khẩu học

P/s : Dùng trọn đời