Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895
Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895

Category

Quảng cáo adword
Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản ) Setup 5 formart ? Text + images ads ? Dynamic responsive ( HTML 5 ) ? Full ads HTML5 (12 variations) ? Responsive ad ? Custom layout uploads HTML5 ( 1 formart ) P/s : Order thêm Custom layout uploads HTML5 ~ 1tr5. Gói dịch vụ : Dynamic...
Read More
Setup 3 formart RA-01 Responsive ad in a text format RA-02 Responsive ad in an image format RA-03 Responsive ad in a native format • Targeting : o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced” o Placements o Topics o Interests & remarketing o Demographics P/s : Dùng trọn đời Gói dịch vụ :...
Read More