Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

Lựa chọn webiste theo sở thích  – Tư vấn – thiết kế – nâng cấp hệ thống

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

1.Gói 3tr/tài khoản

? Định dạng ads : 600 x600 px hoặc 1200 x 628 px
? Design 1 frame
? Setup pixel : URLs, Domain, Devices
? No segment AU
? Giới hạn số lượng sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu ( < 50 sản phẩm )

2. Gói 5tr/tài khoản

? Định dạng ads : 600 x600 px & 1200 x 628 px
? Design 2 frame
? Setup pixel : URLs, Domain, Devices,
? Segment : PageView, ViewContent, AddToCart, Purchase, PixelInitialized
? Không giới hạn số lượng sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu

Related Posts

Gói dịch vụ : Respinsive ad

Setup 3 formart RA-01 Responsive ad in a text format...

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài...

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions ( 3tr/ tài...

Leave Your Comment