Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895
Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

1.Gói 3tr/tài khoản

? Định dạng ads : 600 x600 px hoặc 1200 x 628 px
? Design 1 frame
? Setup pixel : URLs, Domain, Devices
? No segment AU
? Giới hạn số lượng sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu ( < 50 sản phẩm )

2. Gói 5tr/tài khoản

? Định dạng ads : 600 x600 px & 1200 x 628 px
? Design 2 frame
? Setup pixel : URLs, Domain, Devices,
? Segment : PageView, ViewContent, AddToCart, Purchase, PixelInitialized
? Không giới hạn số lượng sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu

Leave a Reply