Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords

Lựa chọn webiste theo sở thích  – Tư vấn – thiết kế – nâng cấp hệ thống

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Setup 5 formart
? Text + images ads
? Dynamic responsive ( HTML 5 )
? Full ads HTML5 (12 variations)
? Responsive ad
? Custom layout uploads HTML5 ( 1 formart )

P/s : Order thêm Custom layout uploads HTML5 ~ 1tr5.

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Thiết lập 5 formart
? Văn bản + hình ảnh quảng cáo
? trả lời nhiệt tình (html 5)
? Quảng cáo đầy đủ html5 (12 biến thể)
? Quảng cáo tích cực
? tuỳ biến bố trí tải lên html5 (1 formart)

P / s: thứ tự họ tuỳ chỉnh bố trí tải lên html5 ~ 1 tr5.

Related Posts

Gói dịch vụ : Respinsive ad

Setup 3 formart RA-01 Responsive ad in a text format...

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions ( 3tr/ tài...

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook 1.Gói 3tr/tài khoản ? Định...

Leave Your Comment