Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895
Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Setup 5 formart
? Text + images ads
? Dynamic responsive ( HTML 5 )
? Full ads HTML5 (12 variations)
? Responsive ad
? Custom layout uploads HTML5 ( 1 formart )

P/s : Order thêm Custom layout uploads HTML5 ~ 1tr5.

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài khoản )

Thiết lập 5 formart
? Văn bản + hình ảnh quảng cáo
? trả lời nhiệt tình (html 5)
? Quảng cáo đầy đủ html5 (12 biến thể)
? Quảng cáo tích cực
? tuỳ biến bố trí tải lên html5 (1 formart)

P / s: thứ tự họ tuỳ chỉnh bố trí tải lên html5 ~ 1 tr5.

Leave a Reply