Gói dịch vụ : Respinsive ad

Lựa chọn webiste theo sở thích  – Tư vấn – thiết kế – nâng cấp hệ thống

Setup 3 formart
RA-01 Responsive ad in a text format
RA-02 Responsive ad in an image format
RA-03 Responsive ad in a native format

• Targeting :
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
o Placements
o Topics
o Interests & remarketing
o Demographics

P/s : Dùng trọn đời

Gói dịch vụ : Respinsive ad ( 500k/ tài khoản )
Thiết lập 3 formart
01 quảng cáo tích cực trong định dạng văn bản
02 quảng cáo có tích cực trong định dạng hình ảnh
03 quảng cáo có tích cực trong một định dạng tự nhiên

• Nhắm mục tiêu:
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
O vị trí quảng cáo
O chủ đề
O sở thích & tiếp thị lại
O Nhân khẩu học

P/s : Dùng trọn đời

Related Posts

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook

Gói dịch vụ : Dynamic Facebook 1.Gói 3tr/tài khoản ? Định...

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions

Gói Dịch Vụ : Gmail Sponsored Promotions ( 3tr/ tài...

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords

Gói dịch vụ : Dynamic Google Adwords ( 5tr/ tài...

Leave Your Comment