Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895
Mở cửa Thứ 2 - Thứ 6 10:00-18:00
Email beginthemes@gmail.com Gọi ngay! 01689627895

Gói dịch vụ : Respinsive ad

Setup 3 formart
RA-01 Responsive ad in a text format
RA-02 Responsive ad in an image format
RA-03 Responsive ad in a native format

• Targeting :
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
o Placements
o Topics
o Interests & remarketing
o Demographics

P/s : Dùng trọn đời

Gói dịch vụ : Respinsive ad ( 500k/ tài khoản )
Thiết lập 3 formart
01 quảng cáo tích cực trong định dạng văn bản
02 quảng cáo có tích cực trong định dạng hình ảnh
03 quảng cáo có tích cực trong một định dạng tự nhiên

• Nhắm mục tiêu:
o Display keywords : Update chức năng “Keywords enhanced”
O vị trí quảng cáo
O chủ đề
O sở thích & tiếp thị lại
O Nhân khẩu học

P/s : Dùng trọn đời

Leave a Reply